Pennsylvania - Philadelphia - Segway Tour


Art.jpg
Art.jpg
64.83 KB
Between Streets.jpg
Between Streets.jpg
61.03 KB
Boat House Row.jpg
Boat House Row.jpg
45.33 KB
Bob 2.jpg
Bob 2.jpg
72.39 KB
Bob 3.jpg
Bob 3.jpg
65.06 KB
Bob and Cheryle and Boat House Row.jpg
Bob and Cheryle and Boat House Row.jpg
74.19 KB
Bob and Cheryle.jpg
Bob and Cheryle.jpg
89.91 KB
Bob Getting Ready.jpg
Bob Getting Ready.jpg
103.53 KB
Bob Learning to Ride.jpg
Bob Learning to Ride.jpg
53.34 KB
Bob Listening.jpg
Bob Listening.jpg
101.25 KB
Bob Playing.jpg
Bob Playing.jpg
65.05 KB
Bob Resting Knees.jpg
Bob Resting Knees.jpg
59.10 KB
Bob Waiting.jpg
Bob Waiting.jpg
99.80 KB
Buildings 2.jpg
Buildings 2.jpg
60.50 KB
Buildings.jpg
Buildings.jpg
89.25 KB
Cheryle 2.jpg
Cheryle 2.jpg
77.65 KB
Cheryle and Bob by Boat Hourse Row.jpg
Cheryle and Bob by Boat Hourse Row.jpg
80.90 KB
Cheryle In Gear.jpg
Cheryle In Gear.jpg
66.14 KB
Cheryle Learning to Ride.jpg
Cheryle Learning to Ride.jpg
68.41 KB
Cheryle Waiting.jpg
Cheryle Waiting.jpg
61.41 KB
Cheryle.jpg
Cheryle.jpg
89.08 KB
City Streets.jpg
City Streets.jpg
60.66 KB
Civil War Fountain.jpg
Civil War Fountain.jpg
99.23 KB
Dam 2.jpg
Dam 2.jpg
56.18 KB
Dam.jpg
Dam.jpg
48.44 KB
Eagle.jpg
Eagle.jpg
47.53 KB
Fountain.jpg
Fountain.jpg
58.39 KB
George Washington.jpg
George Washington.jpg
125.02 KB
Giving Lessons.jpg
Giving Lessons.jpg
60.12 KB
I Glide.jpg
I Glide.jpg
95.93 KB
Lessons.jpg
Lessons.jpg
81.58 KB
On Tour.jpg
On Tour.jpg
100.91 KB
Park.jpg
Park.jpg
103.67 KB
Pavilion.jpg
Pavilion.jpg
52.09 KB
Riding.jpg
Riding.jpg
68.40 KB
Right Handed Lincoln.jpg
Right Handed Lincoln.jpg
63.41 KB
River 2.jpg
River 2.jpg
58.29 KB
River.jpg
River.jpg
96.55 KB
Santa Fe Railroad.jpg
Santa Fe Railroad.jpg
68.78 KB
Segways.jpg
Segways.jpg
68.20 KB
Statue.jpg
Statue.jpg
112.86 KB
Street Art.jpg
Street Art.jpg
68.79 KB
Teachers.jpg
Teachers.jpg
74.56 KB
The Group 2.jpg
The Group 2.jpg
72.89 KB
The Group 3.jpg
The Group 3.jpg
73.18 KB
The Group.jpg
The Group.jpg
71.25 KB
Tour Guide.jpg
Tour Guide.jpg
92.99 KB
Wall.jpg
Wall.jpg
101.86 KB
Water Works 2.jpg
Water Works 2.jpg
57.27 KB
Water Works.jpg
Water Works.jpg
55.64 KB

Created by IrfanView